Brand Camp
0
 • Loại file
  Reading
 • Loại tài liệu
  Case-studies
 • Danh mục
  Brand Planning

Bài nghiên cứu về nhãn hàng NIVEA bởi Kevin Lane Keller.

Trích từ Case Study số 10 trong quyển sách "Strategic Brand Management"của tác giả Kevin Lane Keller, bài nghiên cứu đi vào chi tiết chiến lược định vị của nhãn hàng NIVEA, bao gồm:

 • Root Strength (khởi đầu và thế mạnh lõi)
 • Brand DNA (định vị thương hiệu)
 • Brand Values (giá trị thương hiệu)
 • Brand Strategy (chiến lược thương hiệu)
 • Brand Extension (chiến lược mở rộng thương hiệu)
 • Brand Portfolio (dãy sản phẩm)
 • Brand Health (sức khoẻ thương hiệu)
 • Brand Mental Map (tính cách, lợi ích)

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Planning"