Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, thị trường hàng tiêu dùng nhanh thông qua thương mại điện tử tăng trưởng vượt trội hơn so với tăng trưởng chung của thị trường trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2016.

Theo báo cáo thường niên năm thứ 3 “Tương lai của thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh”, thương mại điện tử hiện chiếm 4,4% tổng doanh thu bán hàng. Trái ngược với thị trường thương mại điện tử đang phát triển chóng mặt, ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung đang khá ảm đạm, chỉ tăng 1.6% so với cùng kì năm ngoái. Tại Việt Nam, khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn: trong khi kênh thương mai điện tử tăng đến 33% thì mức tăng trưởng chung của ngành hàng tiêu dùng nhanh chỉ đạt 4.4% tại thành thị 4 thành phố lớn.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel

Giảng viên BRAND Camp (60 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar Worldpanel"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"