Brand Camp
0
 • Loại file
  Presentation
 • Loại tài liệu
  Huấn luyện
 • Danh mục
  Tracking & Measurement

"Passport to Marketing", series chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Đến với "Passport to Market Research", bạn sẽ tìm hiểu về lĩnh vực nghiên cứu thị trường với những trọng tâm:

Khái quát về Agency Nghiên cứu Thị trường

 1. Vai trò của Nghiên cứu thị trường
 2. Các dạng Nghiên cứu Thị trường phổ biến
 3. Quy trình thực hiện một Nghiên cứu thị trường
 4. Con đường nghề nghiệp
 5. Tố chất và Kỹ năng để thành công

Tìm hiểu 5 báo cáo Nghiên cứu Thị trường phổ biến?

 1. Campaign Monitoring: Đánh giá hiệu quả chiến dịch
 2. Brand Health Tracking: Đo lường sức khỏe thương hiệu
 3. Retailer Audit: Báo cáo Bán lẻ
 4. Consumer Panel: Báo cáo Hành vi tiêu dùng
 5. Ad-hoc Research: Product / TVC / Concept Test
 6. Phân biệt các phương pháp Nghiên cứu Định lượng và Định tính

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"