Brand Camp
0
 • Loại file
  Presentation
 • Loại tài liệu
  Huấn luyện
 • Danh mục
  Trade Marketing

"Passport to Marketing", series chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

"Passport to Trade Marketing" sẽ giúp bạn tìm hiểu những khái niệm về Trade Marketing với các trọng tâm như:

Khái quát về Trade Marketing

 1. Tầm quan trọng của Trade Marketing
 2. Khái niệm, định nghĩa, vai trò
 3. Các đối tượng của Trade Marketing: Khách hàng (Customers) và Người mua hàng (Shoppers)
 4. Phân biệt Người tiêu dùng (Consumers) và Người mua hàng (Shoppers)

Nhiệm vụ 4C của Trade Marketing là gì? Con đường nghề nghiệp ra sao?

 1. C1 - Customer Development: Phát triển Mạng lưới phân phối
 2. C2 - Category Development: Phát triển Ngành hàng
 3. C3 - Consumer & Shopper Engagement: Marketing tại Điểm bán
 4. C4 - Company Engagement: Kích hoạt đội ngũ Sales
 5. Con đường nghề nghiệp & Tố chất của người làm Trade Marketing

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Trade Marketing"