Brand Camp
0
 • Loại file
  Presentation
 • Loại tài liệu
  Huấn luyện
 • Danh mục
  Marketing Fundamentals

"Passport to Marketing", series chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

"Passport to Client" sẽ dẫn lối bạn vào thế giới marketing dưới khía cạnh client với các trọng tâm:

Làm Marketing là làm gì?

 1. Hoạch định chiến lược Thương hiệu: Brand Positioning & Brand Architecture
 2. Lên kế hoạch và Thực thi Marketing: Brand Vision Plan, Brand Marketing Plan và Mô hình 6P
 3. 7 nhiệm vụ của Brand Team

Làm Marketing là làm với ai? Cần chuẩn bị những tố chất và kỹ năng gì?

 1. Bên trong: Quản lý các phòng ban
 2. Bên ngoài: Truyền cảm hứng cho agency
 3. Con đường nghề nghiệp Marketing @ Client
 4. Tố chất và Kỹ năng để thành công

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Marketing Fundamentals"