Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Thị trường thành thị tăng trưởng khả quan hơn tuy nhiên ở nông thôn tăng trưởng vẫn chậm lại.

Về ngắn hạn, thị trường FMCG ghi nhận tăng trưởng tích cực (tăng trưởng dương) ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Kantar Worldpanel, những thương hiệu dẫn dầu ngành hàng mở rộng thị phần nhờ thu hút thêm người mua mới, ngược lại những thương hiệu có thị phần giảm chủ yếu là do đánh mất người mua. Vì vậy, tỷ lệ người mua (hay mức thâm nhập thị trường) là yếu tố rất quan trọng, đóng góp chính cho sự tăng trưởng của một thương hiệu.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division
Kantar, Worldpanel Division

Giảng viên BRAND Camp (65 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"