Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Công ty truyền thông Ogilvy & Mather đã làm một cuộc nghiên cứu xác định 12 thị trường tăng trưởng nhanh (V12) dựa trên sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu trong vòng thập kỷ tới.

Bản báo cáo V12 này ngoài việc đo lường bằng những thước đo truyền thống về kinh tế, tài chính, nó còn bao gồm cách tính dựa trên sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu dựa trên thu nhập, không phải tài sản hiện hữu, và sử dụng phương pháp so sánh sức mua (PPP), thước đo đã được công nhận bởi IMF, UN và Ngân hàng thế giới để chuẩn hóa sức mua của những ngoại tệ khác nhau. Đặc biệt, những thị trường này được xác định dựa trên tính năng động trong sự phát triển và thay đổi, một yếu tố quan trọng mà một số công ty đã bỏ qua trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu.

Bản báo cáo đưa ra kết quả ‘độc nhất vô nhị’ từ việc khảo sát 3.600 người tiêu dùng trên 12 thị trường. Đồng thời cuộc khảo sát cũng đưa ra những khuynh hướng về xã hội, văn hóa, công nghệ và lối sống của 12 nước này. Điều này rất hữu dụng cho những thương hiệu trong việc tăng trưởng thị trường và lập kế hoạch chiếm lĩnh những thị trường mới nổi này.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"