Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục tăng do ảnh hưởng tăng giá dầu và ga.

Trong khi tăng trưởng ở thành thị khá khả quan thì tốc độ tăng ở nông thôn vẫn chậm hơn trước. Xét về mặt ngắn hạn, thị trường thành thị đang lấy lại đà tăng trưởng còn khu vực nông thôn vẫn đang nổ lực để tăng trưởng trở lại.

Sữa, sản phẩm từ sữa và Thức uống là hai ngành hàng tăng trưởng chính. Trong khi đó, Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình là hai ngành hàng đang bị giảm khối lượng tiêu dùng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division
Kantar, Worldpanel Division

Giảng viên BRAND Camp (65 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"