Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5.46%, chững lại so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một khởi đầu không mấy chắc chắn cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6.5%.

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Thị trường FMCG tăng trưởng ổn định ở thành thị tuy nhiên vẫn chậm lại ở nông thôn so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về mặt ngắn hạn, thị trường thành thị cũng được ghi nhận tăng trưởng ổn định tuy nhiên thị trường nông thôn lần đầu tiên giảm trong 3 năm gần đây do sự giảm sút về khối lượng tiêu dùng.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Ngành hàng Sữa, sản phẩm từ sữa và ngành hàng Thức uống đóng góp chính cho tăng trưởng ở thành thị. Ở thị trường nông thôn, khối lượng tiêu dùng giảm ở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình.

Kênh mua sắm

Thị trường thành thị tăng trưởng nhờ kênh tạp hóa (chủ yếu là cửa hàng bách hóa ở thành thị, tạp hóa nhỏ ở nông thôn) và các kênh mới nổi như cửa hàng chuyên doanh, siêu thị mini hay cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó, chợ truyền thống đang mất dần vị trí ở khu vực nông thôn.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division
Kantar, Worldpanel Division

Giảng viên BRAND Camp (65 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"