Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Case-studies
  • Danh mục
    Brand Activation

Một slide đã cũ nhưng vẫn có thể học hỏi.

Tuy nội dung đã cũ (từ 2006), case study này của Sunsilk vẫn là một mẫu chuẩn về quy trình planning, lên kế hoạch thực hiện một chương trình kích hoạt thương hiệu (activation).

Từ sơ lược background, vấn đề & mục tiêu của nhãn hàng, đến khám phá insight (sự thật ngầm hiểu), để từ đó đưa ra activation concept và kế hoạch 4-bước kích hoạt thương hiệu: pre-launch (trước khi tung), invitation (giới thiệu / mời gọi), experience (trải nghiệm), amplification (lan toả), tất cả đều rất chuẩn mực, chuyên nghiệp và sáng tạo theo đúng phong cách Unilever.

Một slides đáng để các marketers và brand builders học hỏi.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Activation"