Brand Camp
0
  • Loại file
    Toolkits
  • Loại tài liệu
    Biểu mẫu
  • Danh mục
    Digital Marketing

Công cụ đánh giá những hoạt động social đã qua và chuẩn bị kế hoạch mới.

Theo dõi ROI luôn là thách thức đối với các chuyên gia social media. Kiểm tra là phương pháp hiệu quả nhất để đo lường hiệu quả social của thương hiệu trong năm cũ và lên kế hoạch cải thiện trong năm tiếp theo.

Bằng cách trình bày toàn bộ dữ liệu, phương pháp này cho thương hiệu đứng góc nhìn độc lập để biết bản thân ở đâu, thấy được bức tranh lớn về chiến lược social gắn kết như thể nào với tổng thể mục tiêu kinh doanh, đồng thời nắm bắt được những khoảng trống để củng cố trải nghiệm thương hiệu. Ngoài ra, check-list còn hỗ trợ cho các bên có liên quan đối mặt với những vấn đề quan trọng của social trên thị trường.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Digital Marketing"