Brand Camp
0
 • Loại file
  Reading
 • Loại tài liệu
  E-Book
 • Danh mục
  Digital Marketing

Các thuật ngữ trong thế giới "tiếp thị số" và ngữ cảnh sử dụng.

Nội dung:
 1. Các thuật ngữ trong thế giới "tiếp thị số" và ngữ cảnh sử dụng.
 2. Do & Don't khi xây dựng website.
 3. Do & Don't trong mobile marketing
 4. Do & Don't trong social networking
 5. Do & Don't trong online media
 6. Do & Don't khi làm blogger outreach
 7. Do & Don't trong viral media
 8. Do & Don't với search engines
 9. Do & Don't khi làm community content
 10. Từ điển viết tắt của "teen" và emoticons

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Digital Marketing"