Brand Camp
0
 • Loại file
  Reading
 • Loại tài liệu
  E-Book
 • Danh mục
  Brand Planning

Chiến lược phát triển du lịch dưới góc nhìn marketing.

Du lịch là ngành khai thác lợi nhuận từ khía cạnh văn hoá, di sản, phong cảnh,... Marketing cho du lịch có nét khác biệt đặc trưng so với marketing cho sản phẩm thông thường ở chỗ, du lịch chịu sự quản lý và tác động lớn của chính phủ cũng như các tổ chức có liên quan khác.

Phát triển chiến lược marketing du lịch phải nhìn từ góc độ quốc gia hay thậm chí là góc độ quốc tế bởi vì sẽ có nhiều nước khác trên thế giới mang nét hấp dẫn riêng của họ để thu hút du khách. Chiến lược marketing phải được định hướng nhất quán giữa nhiều bên có liên quan. Đồng thời du lịch là ngành dịch vụ, nó gồm các sản phẩm hữu hình được phối hợp với nhau tạo ra sản phẩm vô hình là trải nghiệm. Mọi thứ từ định vị, truyền thông, thiết kế quy trình,... đều phải được lên kế hoạch chi tiết và thực hiện cẩn thận.

Tài liệu "Chiến lược Tiếp thị du lịch ở Châu Phi" sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn tươi mới, khác biệt hơn so với marketing sản phẩm thông thường theo một cách vừa cụ thể vừa chi tiết, gồm những nội dung như sau:

 1. Purpose of this strategic plan document
 2. Our Vision
 3. Our Mission
 4. Our guiding principles
 5. Objectives
 6. Goals and Targets
 7. Strategic Framework
 8. Marketing Programmes
 9. International marketing strategy
 10. Domestic marketing strategy
 11. Product development
 12. How we do it

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Planning"