Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Case-studies
  • Danh mục
    Brand Activation

Một case study điển hình của AXE về cách họ thấu hiểu người tiêu dùng.

AXE trở lại cùng với một case study dành cho thị trường Mỹ, vẫn như vậy rất đầy đủ từ hoạch định chiến lược cho đến triển khai các hoạt động. Lần này tài liệu của AXE còn có thêm kết quả và những bài học kinh nghiệm được đúc kết.

Với truyền thống thực hiện các chiến dịch vô cùng táo bạo, sexy và hết sức sáng tạo, điều cơ bản AXE phải có là sự thấu hiểu người tiêu dùng và nó được thể hiện rất rõ trong tài liệu đính kèm.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Activation"