Brand Camp
0
 • Loại file
  Toolkits
 • Loại tài liệu
  Biểu mẫu
 • Danh mục
  Brand Planning

Brands Vietnam giới thiệu đến các bạn đọc giả, một tài liệu chỉ dành riêng cho các marketer, đặc biệt là Brand Manager.

Tài liệu mang đến quá trình xây dựng thương hiệu theo quy trình chuẩn, bao gồm các phần sau:

 1. Market Overview
 2. SWOT Analysis
 3. Brand Vision
 4. Strategic Intent and Goals Portfolio Position
 5. Brand Positioning Statement Brand Architecture
 6. Business Objectives Marketing Objectives
 7. SIA (Strategy In Action)

 


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Planning"