Tài liệu huấn luyện TV Planning & Booking

Brands Vietnam 18/10/2014

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn về cách lập kế hoạch trên một kênh truyền thông cụ thể: truyền hình.

Xem trước:

Quảng cáo trên các kênh truyền thông vừa phải mang tính nghệ thuật vừa đạt được hiệu quả thuơng mại. Do đó để có thể có một chuơng trình quảng cáo có hiệu quả, sự sáng tạo cũng phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản về truyền thông và marketing thì mới phát huy các chức năng của quảng cáo. Dưới đây là tài liệu hướng dẫn về cách lập kế hoạch trên một kênh truyền thông cụ thể: truyền hình.

Thông tin khác

© 2015-2019 Brand Camp. Giấy phép ĐKKD số 0311614186 do Sở KH & ĐT cấp ngày 10/03/2012.

Lầu 3, tòa nhà Viet Solutions, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.