Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Creative & Advertising

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn về cách lập kế hoạch trên một kênh truyền thông cụ thể: truyền hình.

Quảng cáo trên các kênh truyền thông vừa phải mang tính nghệ thuật vừa đạt được hiệu quả thuơng mại. Do đó để có thể có một chuơng trình quảng cáo có hiệu quả, sự sáng tạo cũng phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản về truyền thông và marketing thì mới phát huy các chức năng của quảng cáo. Dưới đây là tài liệu hướng dẫn về cách lập kế hoạch trên một kênh truyền thông cụ thể: truyền hình.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Creative & Advertising"