Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    E-Book
  • Danh mục
    Consumer Understanding

Dự báo của Consumer Lab - một bộ phận của (Sony) Erricson - về 10 xu hướng công nghệ sẽ thay đổi hành vi tiêu dùng trong năm 2014.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Consumer Understanding"