Brand Camp
0
 • Loại file
  Presentation
 • Loại tài liệu
  Báo cáo
 • Danh mục
  Tracking & Measurement

Báo cáo của GroupM về tình hình internet tại Việt Nam năm 2013.

Những nội dung chính như sau:

 1. Vietnam in a global context
 2. Population profile by urban penetration & by age ! Internet subscribers
 3. Online activities
 4. Leading websites
 5. Social network sites
 6. Online video
 7. Telephone subscribers
 8. Online advertising expenditure

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"