Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Case-studies
  • Danh mục
    Digital Marketing

Chiến dịch truyền thông tổng lực khởi nguồn từ kênh digital, vận dụng hiệu quả sức mạnh của social media, đã làm thay đổi hoàn toàn ngành digital marketing ở Việt Nam.

Brand: Closeup
Công ty: Unilever
Creative Agency: Lowe Vietnam
Digital Agency: Climax Interactive

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Digital Marketing"