Brand Camp
0
  • Thời lượng
    4 video
  • Cấp độ
    Tham khảo
  • Danh mục
    Creative & Advertising

In Series 3: Next Generation Marketing, ten of the world’s most adventurous and forward-thinking industry professionals reveal how television is rising to meet new marketing challenges, providing innovative and effective ways for advertisers to engage audiences and drive sales success.

In Series 3: Next Generation Marketing, ten of the world’s most adventurous and forward-thinking industry professionals reveal how television is rising to meet new marketing challenges, providing innovative and effective ways for advertisers to engage audiences and drive sales success.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Creating connections
1.1 - Video Học thử
1.2 - Transcript Xem
Buổi 2 - Driving Growth
2.1 - Video Xem
2.2 - Transcript Xem
Buổi 3 - Activating Audiences
3.1 - Video Xem
3.2 - Transcript Xem
Buổi 4 - Cutting Through
4.1 - Video Xem
4.2 - Transcript Xem

Ai nên học?

  • Nội dung tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt.

Hồ sơ Giảng viên

Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc

Marketing Executive, Adtima

Giảng viên BRAND Camp (3 khóa học)

Consultant

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.