Brand Camp
0
  • Thời lượng
    6 video
  • Cấp độ
    Tham khảo
  • Danh mục
    Creative & Advertising

In 2011, we commissioned a six-part documentary Series seeking the opinions of industry experts and pioneers exploring the future of the television platform. Series One provides unprecedented access to business leaders, industry visionaries and production pioneers from Australia and around the world. For more information on our contributors, click here or click below to view the Series.

In 2011, we commissioned a six-part documentary Series seeking the opinions of industry experts and pioneers exploring the future of the television platform.

Series One provides unprecedented access to business leaders, industry visionaries and production pioneers from Australia and around the world. For more information on our contributors, click here or click below to view the Series.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Episode 1: The Multi Screen Experience
1.1 - Episode 1: The Multi Screen Experience Học thử
1.2 - Transcript Xem
Buổi 2 - Episode 2: The Power of Audiences
2.1 - Episode 2: The Power of Audiences Xem
2.2 - Transcript Xem
Buổi 3 - Episode 3: A New Dimension
3.1 - Episode 3: A New Dimension Xem
3.2 - Transcript Xem
Buổi 4 - Episode 4: The Evolution of Advertising
4.1 - Episode 4: The Evolution of Advertising Xem
4.2 - Transcript Xem
Buổi 5 - Episode 5: Future Programming Trends
5.1 - Episode 5: Future Programming Trends Xem
5.2 - Transcript Xem
Buổi 6 - Episode 6: What's Next
6.1 - Episode 6: What's Next Xem
6.2 - Transcript Xem

Ai nên học?

  • Ngôn ngữ tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt.

Hồ sơ Giảng viên

Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc

Marketing Executive, Adtima

Giảng viên BRAND Camp (3 khóa học)

Consultant

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.